İşinize Gelecek..

444 81 82

Faktoring Nedir?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır.


Faktoringde Taraflar;

 FAKTOR  Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir. 
 MÜŞTERİ  Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır. 
 BORÇLU  Temlik konusu alacağın borçlusudur. 


Faktoring Nasıl İşliyor?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1.       Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.
2.       Müşteri İstanbul Faktoring’e ulaşır.
3.       Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini İstanbul Faktoring’e gönderir.
4.       Müşterinin talebi İstanbul Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.
5.       Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar İstanbul Faktoring’e ulaştırılır.
6.       Ön ödeme müşterinin banka hesabına aktarılır.

          
Faktoring Avantajları
  • Faktoring işlemi bir kredi türü olmadığı için bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz ve bu sebeple bilançoda finansal nitelikli borçlar  olduğundan daha düşük görünür.