İşinize Gelecek..

444 81 82En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan İstanbul Faktoring’in insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız
 
• Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
• Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
• Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
• İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
• Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Açık iletişim ortamı sağlamak,
• Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek