İşinize Gelecek..

444 81 82

HİZMETLERİMİZ

Siz müşterilerimizin, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak  alacaklarını temlik alarak, sizlere finansman, tahsilat ve garanti sunumu hizmetlerinden en az birini sunabilmekteyiz.

Diğer bir ifadeyle, şirket olarak satışlarınızı ve bu satışlara ilişkin faturalı çeklerinizi faktoring yoluyla nakde dönüştürerek, finansal yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olmakta ve başarılı bir büyüme için sizlere fon sağlamaktayız.

Fiyatlama ve Maliyet

Faturalı alacakların temlik edilmesi yolu ile alınan hizmetler, tahsilat - alacak yönetimi, finansman hizmeti ve bazı durumlarda da garanti hizmetini içerebilmekte, faktoring maliyetleri oluşumunda faktor (Şirketimiz) ile faktoring başvurusu yapan müşteri arasında yapılan sözleşmenin kapsamı ve genişliği etkili olmaktadır.
Sunulan bu hizmetler karşılığında alınan ücretler şunlardır:

1. Faktoring ücreti (Finansman maliyeti)

Ön ödeme tarihinden tahsilata kadar geçen süre için kullandırılan fonlara uygulanan, piyasa koşullarına göre belirlenen orandır. Finansman maliyeti; kullanılan tutar, gün ve faktoring oranı (faiz) üzerinden hesaplanır ve müşteriye fatura edilir.

2. Faktoring komisyonu

Faktor, sunmuş olduğu kredibilite araştırması, üstlendiği risk ve tahsilat yönetimi hizmetleri karşılığında satıcının devretmiş olduğu alacaklar üzerinden belli bir komisyon tahsil edebilir.

3. Diğer masraflar

Faktoring ücreti ve komisyon dışında faktoring şirketinin aldığı çek tahsil bedeli, EFT, havale bedelleri vb. masraf olarak alınır.
Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler BSMV’ye tabidir.