İşinize Gelecek..

444 81 82

KİMLER FAKTORİNG YAPABİLİR?

Mal ve hizmet üreten, satan, kısaca vadeli ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilir. Ticari faaliyetlere dayalı, mal ve hizmet satışlarından doğan, vadesi gelmemiş, faturalanmış alacaklar faktoring sayesinde nakde çevrilebilir.


1-)TÜZEL KİŞİLER

A-Anonim Şirketler

 1. Güncel vergi levhası (Matrahlı).
 2. Yeni alınmış faaliyet belgesi  (Son 3 ay içinde alınmış).
 3. İmza yetkilileri ve tüm şirket ortaklarının okunaklı kimlik fotokopileri.
 4. İmza yetkilileri ve tüm şirket ortaklarının yeni alınmış ikametgâhları veya yerleşim yeri belgeleri.(yeni alınmış ikametgâhları yoksa kendi adlarına kendi ev adreslerine gelen güncel tarihli son ödemeli .ev telefonu, cep telefonu, elektrik, doğalgaz veya su faturası fotokopisi)
 5. İmza yetkililerinin güncel imza sirküleri ve tüm şirket ortaklarının imza beyanları.
 6. Kuruluş gazetesi (ana sözleşme) ve imza sirkülerini teyit eden gazete.
 7. Son üç yıla ait yıllık kurumlar vergisi beyannameleri, tahakkuk fişleri ve detay mizanları.
 8. İşlem tarihine göre son dönemin geçici vergi beyannamesi, tahakkuk fişi ve detay mizanı.
 9. Anonim şirket ise son tarihli hazirun cetveli.
 10. İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
 11. Kefalet imzası alınan kişilerin kimlik fotokopileri
 12. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
B-)Limited Şirketler
 1. Güncel vergi levhası (Matrahlı).
 2. Yeni alınmış faaliyet belgesi  (Son 3 ay içinde alınmış).
 3. İmza yetkilileri ve tüm şirket ortaklarının okunaklı kimlik fotokopileri.
 4. İmza yetkilileri ve tüm şirket ortaklarının yeni alınmış ikametgâhları veya yerleşim yeri belgeleri.(yeni alınmış ikametgâhları yoksa kendi adlarına kendi ev adreslerine gelen güncel tarihli son ödemeli .ev telefonu, cep telefonu, elektrik, doğalgaz veya su faturası fotokopisi)
 5. İmza yetkililerinin güncel imza sirküleri ve tüm şirket ortaklarının imza beyanları.
 6. Kuruluş gazetesi (ana sözleşme) ve imza sirkülerini teyit eden gazete.
 7. Son üç yıla ait yıllık kurumlar vergisi beyannameleri, tahakkuk fişleri ve detay mizanları.
 8. İşlem tarihine göre son dönemin geçici vergi beyannamesi, tahakkuk fişi ve detay mizanı.
 9. Anonim şirket ise son tarihli hazirun cetveli.
 10. İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
 11. Kefalet imzası alınan kişilerin kimlik fotokopileri
 12. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
2-)GERÇEK KİŞİLER 
 1. Güncel vergi levhası (matrahlı).
 2. Yeni alınmış faaliyet belgesi  (Son 3 ay içinde alınmış) veya esnaf odası kayıt belgesi.
 3. Şirket sahibinin kimlik fotokopisi.
 4. Şirket sahibinin imza beyanı.
 5. Şirket sahibinin yeni alınmış ikametgâhı veya yerleşim yeri belgesi.(yeni alınmış ikametgâhları yoksa kendi adlarına kendi ev adreslerine gelen güncel tarihli son ödemeli.ev telefonu, cep telefonu, elektrik, doğalgaz veya su faturası fotokopisi)
 6. Son üç yıla ait yıllık gelir vergisi beyannameleri, tahakkuk fişleri,
 7. Detay mizanları veya işletme hesap özetleri.