Tüzel Kişiler 

1. İmza sirküleri

2. Son ayrıntılı mizan

3. Son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannamesi

4. İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi

5. Son dönem vergi levhası

6. Sermaye dağılımının son durumunu gösteren gazete

7. Faaliyet belgesi

8. Son hazirun cetveli (Anonim Şirketlerde)

9. İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin kimlik fotokopileri

10. İmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, data hattı faturası)

11. Şirketi vekaleten temsile yetkili olan kişilerin imza beyannameleri, nüfus cüzdanı fotokopileri,

12. ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon)

13. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi, son vergi levhası

Gerçek Kişiler

1. İmza sirküleri veya beyannamesi

2. Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi ve faaliyet belgesi

3. Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge

4. Son dönem ayrıntılı mizan

5- Son dönem vergi levhası

6. Kimlik fotokopisi

7. İkametgah belgesi veya adına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (su, elektrik, gaz, sabit telefon, data hattı faturası)

8. Vekil tayin edilmiş kişiler için imza beyannameleri, kimlik fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, gaz, sabit telefon, data hattı)

9. Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu

  • TCMB
  • BDDK
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu
  • Finansal Kurumlar Birliği