En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan İstanbul Faktoring’in insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek
 • TCMB
 • BDDK
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Finansal Kurumlar Birliği