Faktoring Nedir?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır.

Faktoringde Taraflar;

 FAKTOR Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir. 
 MÜŞTERİ Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır. 
 BORÇLU Temlik konusu alacağın borçlusudur. 

Faktoring Nasıl İşliyor?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1.       Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.
2.       Müşteri İstanbul Faktoring’e ulaşır.
3.       Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini İstanbul Faktoring’e gönderir.
4.       Müşterinin talebi İstanbul Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.
5.       Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar İstanbul Faktoring’e ulaştırılır.
6.       Ön ödeme müşterinin banka hesabına aktarılır.

Faktoring Avantajları

 • Faktoring işlemi bir kredi türü olmadığı için bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz ve bu sebeple bilançoda finansal nitelikli borçlar  olduğundan daha düşük görünür.  
 • Şirketler, vadeli alacaklarını vadesini beklemeksizin faktoring şirketine temlik ederek nakde çevirebilir ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. 
   
 • Müşterilerine vade olanağı sağlayabildiklerinden piyasada rekabet güçleri artar.
   
 • Sağladıkları nakit avantajı ile hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde ederler, maliyetleri azalır. 
   
 • Faktoring işlemi bilançonun sadece aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir, borçluluk oranı düşer, böylelikle rasyolar olumlu yönde değişir.    
   
 • İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar. 
   
 • Faktoring Şirketi ile yapılacak sözleşmeler ve temliknameler, bankalarda olduğu gibi damga vergisinden muaftır.
   
 • Periyodik olarak yapılan çalışmalar sonucunda işletmeler müşterilerinin mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olurlar. 
   
 • Alacakların faktöre devri ile tahsilatın takibi ve gerçekleştirilmesi faktoring şirketi tarafından sağlanır böylece işletmeler tahsilat amaçlı personel çalıştırmaktan tasarruf ederler. 
   
 • Müşteri çeki, senedi gibi teminatları üretemedikleri için bankalardan yeterli kredi limitleri sağlayamayan işletmeler kredibilitesi yüksek alıcılara yaptıkları satışları faktoring şirketine devir ederek finansman sağlayabilirler.
 • TCMB
 • BDDK
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Finansal Kurumlar Birliği